RACHUNKI REGIONALNE

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

PRODUKCJA GLOBALNA (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010 - SZACUNKI WSTĘPNE

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (CENY STAŁE) - PKD 2007 - ESA 2010

REALNE DOCHODY W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH - PKD 2007 - ESA 2010

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010 - SZACUNKI WSTĘPNE

ZUŻYCIE POŚREDNIE (CENY BIEŻĄCE) - PKD 2007 - ESA 2010

Wszystkie kategorie: